Taxi-examen

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil de kwaliteit van het taxivervoer verbeteren. Om dit te bewerkstelligen heeft zij een vakdiploma verplicht gesteld. Je kunt het vakdiploma behalen door te slagen voor twee taxi-examens. Het diploma voor dit examen toont aan dat je een vakbekwame taxichauffeur bent. Zonder diploma mag je het beroep niet uitoefenen. Het CCV biedt taxichauffeurs twee verschillende chauffeurskaarten. 

  • De volledige chauffeurskaart taxi. Hiermee mag een taxichauffeur alle soorten taxivervoer verrichten.
  • De beperkte chauffeurskaart taxi. Hiermee mag je slechts werkzaam zijn in een beperkt deel van het contractvervoer. De beperkte chauffeurskaart taxi is voor taxichauffeurs die rijden met vaste passagiers, op vaste routes en vaste tijden en die geen financiële handelingen verrichten in de taxi.

Examentraject

Zowel het examentraject voor de volledige chauffeurskaart taxi als die van de beperkte chauffeurskaart taxi bestaat uit 2 taxi-examens. Dit is het taxi vakbekwaamheid theorie-examen en het taxi vakbekwaamheid praktijkexamen. Hieronder is meer informatie te vinden over het taxi vakbekwaamheid theorie-examen voor de volledige en beperkte chauffeurskaart taxi.Meer informatie over het taxi vakbekwaamheid praktijkexamen is hier te vinden. Het examen is verplicht voor iedereen die taxichauffeur wil worden én taxichauffeurs die na 1 juli 2001 zijn gestart met taxivervoer. Deze regeling is van kracht sinds 1 januari 2006. Heeft u dus nog geen taxi-examen afgelegd, dan bent u in overtreding. De laatste groep chauffeurs had tot 1 januari 2006 de tijd om het CCV diploma taxichauffeur te behalen. Chauffeurs die het diploma niet bezitten, mogen per 1 januari 2006 geen taxivervoer meer verrichten. 

Taxi vakbekwaamheid theorie-examen

Het taxi vakbekwaamheid theorie-examen is verplicht voor zowel de volledige chauffeurskaart taxi als de beperkte chauffeurskaart taxi. Dit examen toetst de kennis van onder andere wet- en regelgeving, gewenste houding en gedrag en communicatie met klant en hulpdiensten. Het theorie-examen is voor beide chauffeurskaarten hetzelfde. Het theorie-examen is digitaal en zal afgenomen worden bij een CBR examencentrum. Dit examen zal 60 minuten in beslag nemen en bestaat uit 40 meerkeuzevragen waarvan je er 32 (80%) goed moet hebben om te slagen. Vervolgens zal het resultaat één jaar geldig zijn.  Om deel te mogen nemen moet je minimaal 17 jaar zijn. 

THEORIE-EXAMEN
Examenvorm: schriftelijk 40 meerkeuze vragen
Slaagnorm: 32 van de 40 vragen goed (80%)
Duur: 60 minuten
Toelatingseis: een geldig legitimatiebewijs/oproep examen
Geldigheidsduur: het certificaat is één jaar geldig

TARIEVEN
Intest praktijk 1x blokuur € 100,00
Module taxi-pas Theorie & Praktijk incl. examenaanvragen en studiemateriaal € 795,00
Module taxi-pas examenbegeleiding praktijk (incl. autohuur) € 100,00
Medische verklaring € 82,50
Verklaring van goed gedrag € 35,00
Aanvraag Taxipas € 50,00