Welk rijbewijs nodig voor de aanhangwagen/caravan?

Welk rijbewijs je moet hebben voor de aanhanger, caravan of oplegger hangt af van de toegestane maximale massa. Dit is het lege gewicht plus het maximale laadvermogen. Sinds 2013 zijn de regels voor het E achter B rijbewijs gewijzigd. Heb je het rijbewijs E achter B behaald voor 19 januari 2013 dan verandert er niets. Je mag in dat geval iedere aanhangwagen of trekker gebruiken. Wanneer je na 19 januari 2013 het rijbewijs heb behaald, mag het gewicht van de aanhanger of oplegger niet zwaarder zijn dan 3.500 kg. Echter zijn er wel uitzonderingen. Dit zal hieronder verder worden toegelicht.

Rijbewijs B

Wanneer je in het bezit bent van het rijbewijs B (auto) dan mag je een aanhangwagen trekken van maximaal 750 kg (lege gewicht + laadvermogen). Ook mag je een aanhangwagen trekken van meer dan 750 kg als de auto en de aanhangwagen samen niet boven de 3.500 kg (lege gewicht + laadvermogen) uitkomen.

Rijbewijs BE

Wanneer je in het bezit bent van het rijbewijs BE (auto + aanhangwagen) gehaald na 19 januari 2013 dan mag je een aanhangwagen trekken van maximaal 3.500 kg (lege gewicht + laadvermogen). Is de aanhangwagen zwaarder dan 3.500 kg? Dan is het in bepaalde gevallen toch mogelijk om met rijbewijs BE te blijven rijden.

Voor opleggers of middenasaanhangwagens is hierop een uitzondering mogelijk. Bij deze voertuigen kan namelijk gewicht worden overgedragen op het trekkend voertuig. In dat geval mag de toegestane maximale massa van de combinatie zwaarder zijn dan 7.000 kg. Bij andere soorten aanhangwagens (dan opleggers of middenasaanhangwagens) is het niet toegestaan gewicht over te dragen. ‘Overdragen’ betekent dat via de trekhaak (of andere gebruikte wijze van koppeling) een deel van de toegestane maximum massa van de oplegger of middenasaanhangwagen door de personenauto wordt gedragen. Er zijn hierbij 2 eisen:
•    Met de toegestane maximum massa die wordt overgedragen mag de personenauto niet zwaarder worden dan 3.500 kg. Dat wordt als volgt berekend: de toegestane maximum massa van de personenauto (wat de personenauto volgens het kentekenbewijs mag wegen) - de massa in rijklare toestand van de personenauto (hoeveel de personenauto werkelijk weegt wanneer u erin zit en de oplegger of middenasaanhangwagen trekt) = een bepaald gewicht. De toegestane maximum massa die wordt overgedragen (de toegestane maximum last onder de koppeling) mag niet hoger zijn dan dit bepaalde gewicht.
•    De toegestane maximum massa op de assen van de oplegger of middenasaanhangwagen mag niet zwaarder zijn dan 3.500 kg. Het gaat hier om de toegestane maximum massa die niet op de personenauto wordt overgedragen.

Overschrijdt je met jouw voertuig met oplegger of middenasaanhangwagen deze eisen? Dan moet je in veel gevallen het bezit zijn van een rijbewijs C1E.

Voorbeelden:

Voorbeeld 1:

BE voorbeeld 1

Oplegger of middenasaanhangwagen
De toegestane maximum massa van een oplegger is 4.000 kg en de totale toegestane maximum aslast van de oplegger is 3.500 kg en de maximum last onder de koppeling is 500 kg.
Trekkend motorrijtuig
De toegestane maximum massa van het trekkende motorrijtuig is 3.000 kg en de massa rijklaar is 2.000 kg.

In gekoppelde toestand draagt het trekkend motorrijtuig maximaal 500 kg van de middenasaanhangwagen of oplegger. Omdat dit minder is dan het verschil tussen de toegestane maximum massa van het trekkend motorrijtuig en de massa rijklaar van het trekkend motorrijtuig (in dit geval 1.000 kg) EN de toegestane maximum aslast niet hoger is dan 3.500 kg, is dit een combinatie die mag worden bestuurd met rijbewijs BE.

Voorbeeld 2:

BE voorbeeld 2

Oplegger of middenasaanhangwagen
De toegestane maximum massa van een oplegger is 5.000 kg en de totale toegestane maximum aslast van de oplegger is 3.500 kg en de maximum last onder de koppeling is 1500 kg.
Trekkend motorrijtuig
De toegestane maximum massa van het trekkende motorrijtuig is 3.500 kg en de massa rijklaar is 2.200 kg.

Je mag maar 1.300 kg (namelijk 3.500kg – 2.200kg) overdragen. Het overblijvende gewicht is dan 5.000kg – 1.300kg = 3.700kg. Dat is meer dan 3.500kg en dus is dit een combinatie die niet mag worden bestuurd met rijbewijs BE. Voor deze combinatie is in veel gevallen rijbewijs C1E nodig.

Voorbeeld 3:

BE voorbeeld 3

Oplegger of middenasaanhangwagen
De toegestane maximum massa van een oplegger is 5.000 kg en de totale toegestane maximum aslast van de oplegger is 4.000 kg en de maximum last onder de koppeling is 1.000 kg
Trekkend motorrijtuig
De toegestane maximum massa van het trekkende motorrijtuig is 3.500 kg en de massa rijklaar is 2.000 kg

In gekoppelde toestand draagt het trekkend motorrijtuig maximaal 1.000 kg van de middenasaanhang- wagen of oplegger. Hoewel dit minder is dan het verschil tussen de toegestane maximum massa van het trekkend motorrijtuig en de massa rijklaar van het trekkend motorrijtuig (in dit geval 1.500 kg), mag deze combinatie niet worden bestuurd met rijbewijs BE omdat de toegestane maximum aslast hoger is dan 3.500 kg. Voor deze combinatie is in veel gevallen rijbewijs C1E nodig.

NB
- De toegestane maximum massa, de toegestane maximumlast onder de koppeling en de toegestane maximum aslast staan vermeld op het kentekenbewijs en zijn opgenomen in het kentekenregister.

- De massa in rijklare toestand staat vermeld op kentekenbewijzen die vanaf 2009 zijn afgegeven. Daarnaast is deze waarde, ook voor kentekens van voor 2009, opgenomen in het kentekenregister.