Klachtenregeling

Klachtenregeling Ronald Verkeersopleidingen

Ronald Verkeersopleidingen streeft er naar haar dienstverlening iedere dag te verbeteren om aan de verwachtingen van de klanten te voldoen en deze waar mogelijk te overtreffen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over (een onderdeel van) onze dienstverlening. Wij hechten veel waarde aan een tevreden klant en vinden het daarom belangrijk dat u uw suggestie of klacht indient. Wij luisteren naar u en zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

Hoe dient u een klacht in?
U kunt uw suggestie of klacht per e-mail of per post sturen naar Ronald Verkeersopleidingen.

• Per e-mail: info@ronald.nu

• Per post:
Ronald Verkeersopleidingen BV
T.a.v. de directie
Vliedberg 1
3356 GA Papendrecht

Welke gegevens hebben wij van u nodig?
Om uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vermeld de volgende informatie in uw mail of in uw brief:
uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
de datum en omschrijving van uw klacht;
de door u gewenste oplossing.

Wat doen wij met uw klacht?
Nadat wij uw klacht hebben ontvangen sturen wij u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging, waarna uw klacht direct in behandeling wordt genomen. Indien mogelijk zullen wij informatie verzamelen bij degene die betrokken is bij de klacht. Vervolgens nemen wij contact met u op om uw klacht nader toe te lichten. Hierna zullen wij u binnen 10 werkdagen een schriftelijke danwel digitale inhoudelijke reactie sturen na bevestiging van ontvangst. In onze reactie leest u onze uitspraak die tot stand is gekomen naar aanleiding van de verzamelde informatie.

Uw klacht wordt gedurende twee jaar gearchiveerd in verband met mogelijke vervolgacties. Wanneer u niet tevreden bent met de afhandeling of uitspraak van de klacht kunt u beroep aantekenen bij de brancheorganisatie Federatie Autorijschool Management (FAM).

U kunt op verschillende manieren met de FAM in contact komen. U kunt uw algemene vragen stellen via het contactformulier op de website van FAM. Klachten kunt u ook melden via het contactformulier. Liever persoonlijk contact met het bestuur? Kijk voor hun gegevens verderop de eerder genoemde contactpagina.

Indien bemiddeling voor een of beide partijen niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter het geschil,op schriftelijk verzoek van de leerling, worden onderworpen aan een voor beide partijen bindend advies. Het bindend advies zal worden uitgebracht door een Geschillencommissie.