Disclaimer

Disclaimer Ronald Verkeersopleidingen (www.ronald.nu)

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Ronald Verkeersopleidingen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid
Ronald Verkeersopleidingen spant zich in om de inhoud op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Ronald Verkeersopleidingen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden inhoud op deze website.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ronald Verkeersopleidingen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Ronald Verkeersopleidingen aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ronald Verkeersopleidingen of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Ronald Verkeersopleidingen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ronald Verkeersopleidingen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.